SVAŘOVÁNÍ

 • Kvalita svárů je stěžejním aspektem naší výroby
 • Svařujeme od dynamický namáhaných konstrukci až po konstrukce statické, části heavy machinery (části strojů, podvozky, kladiva…)
 • Nabízíme možnost výroby svařenců prováděnou metodami MIG, MAG TIG
 • Měření a kvalitu svárů provádíme v rámci tzv. NDT testů, konkrétně vizuální (VT2), magnetickou (MT2), kapilární (PT2), bublinkovou (LT2) a zkoušku ultrazvukem (UT2)
 • Jsme schopni zajistit 3D měření
 • Úzce spolupracujeme se společností SvarExpert s.r.o, která zajišťuje tvorbu procesu svařování WPS, WPQR dle ČSN EN 15614 s ohledem na výrobkové normy ČSN EN ISO 1090 (EXC2, EXC3), ČSN EN ISO 9001
 • Využíváme služeb akreditovaných zkušeben, výrobců a dodavatelů svařovací techniky

OPRACOVÁNÍ

 • Zajišťujeme opracování svařenců, desek, výpalků, odlitků, forem a prototypových dílů na frézkách, karuselech, klasických horizontkách, nebo CNC horizontálních a portálových strojích
 • Zajišťujeme opracování dílů v rozměrech os X / Y / Z (mm) 10 000 / 3 000 / 800, v celkové hmotnosti 30 tun
 • Přesnost opracování jsme schopni zabezpečit v toleranci 0,02 mm
 • Karusel do Ø 1450 mm
 • CNC soustruh Ø 600 mm, točná délka 1 200 mm
 • CNC fréza 1400×800 mm

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

V rámci dlouholeté spolupráce s odbornými externími dodavateli nabízíme možnost zajištění povrchových úprav:

 • Tryskání
 • Mokré lakování
 • Komaxit
 • Černění
 • Chemický nikl
 • Galvanický zinek
 • Žárový zinek
 • Balotina
 • Elox

SUPERVIZE PRO VÁS

 • Inspekce (přejímka) za účelem prohlášení shody
 • Supervize (dohled, kontrola) při provádění výrobků a technických zařízení, kritéria, požadavky
 • Komplet dokumentace dle EN ISO 1090 (EXC2, EXC3),
 • NDT, kontrola svárů dle ČSN EN 5817 dle požadavku v metodě VT, PT, MT, UT 100%
 • LT – Leak testing, lvl.2, NDT dle ISO 9712:2012
 • Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení dle § 156 zak.č. 500/2004 Sb.
 • Plán kontrol a zkoušek na výrobek, technické zařízení, konstrukci či dílo
 • Svářečský dozor (IWT, IWE)
 • Pravidelný reporting o stavu zakázek
 • Kontrola kvality vyráběných dílů
 • Audit dodavatelů a jejich kontinuální rozvoj
 • Dlouhodobá profesionální spolupráce s certifikovanými dodavateli
 • Komunikace v Nj a Aj